Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Enkele essentiële punten voor Tounga ToursOver de economie en het dagelijkse leven: Mali is een land in ontwikkeling, het merendeel van de bevolking tracht te overleven van dag tot dag. Ons project creëert werkgelegenheid voor de Malinezen: het reisbureau biedt werk aan gidsen, chauffeurs en ander personeel. Maar dit kan nog verder gaan: we plannen ook concerten voor muzikanten, tentoonstellingen voor kunstenaars (traditionele en hedendaagse kunst)…

Dikwijls is in de kleine dorpen de enige manier om iets te verdienen het bewerken van het land. De oogst kan groenten voorzien voor enkele maanden. En daarna? Een bijkomend inkomen kan heel interessant zijn voor deze dorpen. Tijdens de reizen, georganiseerd door Tounga Tours, brengen de toeristen enkele nachten door in dorpen: om Afrika van binnenuit te ervaren. Anderzijds zorgen deze bijkomende inkomsten ervoor dat de dorpelingen kunnen voorzien in hun eigen behoeften en dat (in de toekomst) projecten kunnen ontwikkeld worden vertrekkende vanuit de noden van de dorpelingen: zoals het oprichten van scholen, het voorzien van waterputten, het uitbreiden van gezondheidszorg … Het doel is om beide kanten te bevredigen: toerist en dorpeling.

Door Malinezen en voor Malinezen: alle gidsen, chauffeurs en ander personeel zijn Malinees en behorende tot verschillende etnische groepen.
Het reisbureau zelf is Malinees, wat wil zeggen dat het geld betaald voor een reis in Mali blijft (en niet in het Westen blijft zoals bij de grote reisbureaus gevestigd in Europa of Amerika).

Meer en meer wordt Mali bezocht door toeristen. Dikwijls vernemen wij dat toeristen werden lastig gevallen door “gidsen”. Toeristen die aankomen worden dikwijls beschouwd als een onuitputtelijke inkomstenbron – het contrast tussen de continenten kan enorm zijn. Tounga Tours wenst ook hierin bij te dragen door de Malinese gidsen te wijzen op het belang van respect voor de toerist en op een beter intercultureel begrip. Tounga Tours wil meehelpen aan een betere organisatie van het toerisme in Mali: door het organiseren van bijkomende vormingen voor gidsen waarin de geschiedenis van hun land, het gedrag van Europeanen, of het idee van duurzaam toerisme aan bod komen. Momenteel biedt Tounga Tours zijn personeel en gidsen Engelse lessen aan.

Tounga Tours werkt aan andere humanitaire projecten zoals:

• samenwerken met Afrikaanse vrouwen: een idee dat zich uit in onze reizen: de eerste dag na aankomst van de klant is een acclimatisatiedag, dit wil zeggen dat de klanten, begeleid door een Malinese vrouw, Bamako en het dagelijkse leven in Afrika ontdekken: aan bod komen de markten, de werking van het openbaar vervoer…; dit biedt de mogelijkheid om Malinese vrouwen te integreren in het toerisme en in de wereld van de gidsen; iets dat vooralsnog niet bestaat en waar veel toeristen naar vragen.

• Tounga Tours is partner van het schooltje AISSO in Timboektoe. Dit werd opgericht in 2001 op initiatief van Alassane Maiga en een groep ouders. Alassane  Maiga, een gedreven veertiger die op 15 jaar tijd 4 scholen uit de grond stampte, begon in 1992 in Bamako (Faladié) met een buurtschooltje BIYA. Sinds 2001 heeft de BIYA-school de volledige cyclus: lagere school, collège Biya en lycée (+ Bac) in Sogoniko. Bij de oprichting van AISSO in Timboektoe werd een lokaaltje gehuurd naast een winkel en begonnen met een eerste leerjaar. Elk jaar kwam er een klasje bij. Nu huren ze het hele huis en zijn er 316 leerlingen. De volgende stap is het bouwen van een echte school, samen met de oudervereniging uit de buurt. Meer informatie vindt u op www.aisso.org
TOUNGA TOURS wil op haar manier het AISSO-project steunen en doet dat graag samen met haar reizigers. Soms dient schoolmateriaal opgestuurd te worden naar Timboektoe. De geïnteresseerde reizigers kunnen deze pakjes (of bv een karton boeken indien met een groep wordt gereisd of eventueel zelf verzameld materiaal) meebrengen vanuit Europa naar Bamako of mocht hun reis langs Timboektoe gaan het ter plaatse aan de school bezorgen.
De reizigers die willen kunnen ook zelf iets in de school doen: in AISSO kan op niveau van lager onderwijs bv een les in beginnend Engels gegeven worden. Op een vrije namiddag (woensdag of donderdag) kan een speelnamiddag of een knutselnamiddag georganiseerd worden.
Ook in BIYA kan een klein project gerealiseerd worden: een creatieve les, een taalles (ook Engels bijvoorbeeld) of een les met gebruik van ITC.
Dit kan in de reisroute opgenomen worden. Het volstaat om de interesse hiervoor per mail kenbaar te maken. Er wordt dan contact opgenomen met Alassane Maiga zodat vooraf de organisatie en inpassing in het schoolprogramma goed kan afgesproken worden.

• Tounga Tours organiseert in samenspraak met de vzw FIFALAwww.fifala.be rondreizen in Mali. Fifala steunt op een gestructureerde manier initiatieven in Koutienso en San. Het gaat vooral om projecten ter bevordering van de vorming, scholing en gezondheid van jongeren en volwassenen.
Naast een bezoek aan de projecten geven deze reizen u ook een globaal en gevarieerd beeld van de culturele rijkdom van Mali. Per deelnemer aan deze reizen gaat 100 euro rechtstreeks naar de projecten gesteund door Fifala.
Klik hier voor meer informatie over deze reizen.