Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Onze voorwaarden

 

Reservatie
Informatieaanvragen en reservaties gebeuren per internet via e-mail, per telefoon of per fax.

Prijs
Tounga Tours heeft het recht de prijzen van de voorgestelde trajecten te wijzigen indien er veranderingen optreden inzake belastingsvoorschriften, wisselkoers, transport- of brandstofkosten.
De prijzen die meegedeeld worden op de site zijn indicatief. Op het moment dat de reservatie en de vertrekdatum vastliggen, kan de prijs niet meer veranderd worden.
De prijzen nemen af naarmate het aantal deelnemers aan de reis toeneemt (een reis is goedkoper voor twee personen dan voor één, goedkoper voor vier personen dan voor twee…).

Betalingswijze
Om de reservatie van een reis te confirmeren, dient u ten laatste één maand voor vertrekdatum een voorschot van 30% van de totale prijs over te maken op onze Belgische bankrekening. Tussen Europese landen zijn overschrijvingen van een bedrag lager dan 12 000 € gratis.
Na ontvangst van uw voorschot (ongeveer 8 dagen), ontvangt u van Tounga Tours een confirmatie per e-mail (of indien nodig per fax of per post).
U betaalt het resterend bedrag ten laatste 15 dagen voor de vertrekdatum.

Reisdocumenten
U zorgt zelf voor uw reisdocumenten, zijnde een geldig reispaspoort en een visum. Indien een reisdocument te laat wordt geleverd en u niet op de vastgestelde datum kan vertrekken, zal het reisbedrag u niet teruggestort worden. Tounga Tours ontvangt u dan graag op een latere datum.

Verandering van traject
U kan uw traject veranderen tot 20 dagen voor de vertrekdatum. Indien dit nieuw traject meer kosten vraagt, voegt u het aanvullend bedrag bij de totale reissom te betalen ten laatste 15 dagen voor de vertrekdatum.

Annulering
Indien u een reis wenst te annuleren, brengt u Tounga Tours op de hoogte per e-mail of per fax. Indien u de reis annuleert minder dan een maand voor de vertrekdatum zal het voorschot niet teruggestort worden. Indien u de reis annuleert minder dan 15 dagen voor het vertrek, zal 50% van de totale som teruggestort worden. Indien u de reis annuleert de dag van uw vertrek zal niets teruggestort worden.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Tounga Tours is in het bezit van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor reisbureaus (Assurances LAFIA, polisnr 3230001). Elke andere verzekering valt buiten haar verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid van Tounga Tours
Tounga Tours is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het met de klant overeengekomen programma.
Tounga Tours is verantwoordelijk voor de daden en nalatigheden van haar personeel tijdens de uitoefening van hun functie.
Tounga Tours is niet verantwoordelijk wanneer het verloop van de overeengekomen reis verandert ten gevolge van overmacht of van een gebeurtenis die Tounga Tours niet kon voorzien of waaraan zij niets kon doen.

Verantwoordelijkheid van de klanten
Elke reiziger zorgt voor zijn eigen paspoort, visum en gezondheidsdocumenten (certificaat van vaccinatie tegen gele koorts).
Een reis naar het diepe Afrika vraagt van de reiziger een openheid en nieuwsgierigheid naar een andere levenshouding en andere visie op de wereld.

Risico
Voor uw vertrek hebt u samen met Tounga Tours een reis samengesteld. Er zijn altijd – overal en vooral in Afrika – veel factoren die een reis kunnen beïnvloeden of veranderen, zoals een beschadigd wegdek, materiaalpech, ziekte… Als de omstandigheden een wijziging van het programma vragen, behoudt Tounga Tours zich het recht voor om deze veranderingen door te voeren, als dit noodzakelijk lijkt of aangewezen is voor een gunstige voortzetting van de reis of omwille van veiligheidsredenen.
U kan rekenen op onze uiterste inspanning om het programma overeengekomen met u voor uw vertrek te respecteren en de eigenheid en de kwaliteit van uw reis te behouden.

Een reis reserveren bij Tounga Tours, betekent kiezen voor een avontuurlijke reis. Wij benadrukken het feit dat elk avontuur bepaalde risico’s met zich mee kan brengen. Reizen zonder risico’s bestaat niet. Wij doen al het mogelijke om u veiligheid te bieden. Maar iedereen is hiervoor medeverantwoordelijk, u ook.

Evaluatie
Het essentiële voor Tounga Tours is u een onvergetelijke reis aanbieden. En u kan ons helpen dit doel te realiseren – ook voor de reizigers die na u komen – door het evaluatieformulier in te vullen na uw reis. Dank bij voorbaat.

Fouten of vergissingen op deze site binden Tounga Tours niet.

Het storten van het voorschot of de totale som van uw reis bevestigt dat u deze voorwaarden gelezen en goedgekeurd hebt.